"pcr" ile Etiketlenen Konular

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiş olup belirtilen rehberde aşı olmayan eğitim çalışanlarına haftada 2 kez PCR zorunluluğu getirilmiştir. Anayasamızda da açıkça belirtildiği üzere " Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. " hükmü...