"İsrail" ile Etiketlenen Konular

2. Dünya Savaşı’ ndan bu yana dünyanın karşılaştığı en ağır kriz olarak nitelenen Corona Virüs salgını insanlığı yeni bir sınava tâbi tutarken, sağlık hizmetlerine erişimin büyük önem kazandığı bu günlerde, kimi ülkeler açısından adeta bir turnusol görevi îfa etmektedir. Mensubu olduğumuz medeniyet bize öğretmiştir ki, hayat hakkı kutsaldır ve bir insanı kurtaran tüm dünyayı kurtarmış gibidir. Bu noktadan hareketle, ayrım gözetmeksizin her bir...