SENDİKAMIZIN YENİ GENEL BAŞKANI RESUL PARTİCİ OLDU

SENDİKAMIZIN YENİ GENEL BAŞKANI RESUL PARTİCİ OLDU

13/06/2018 tarihinde kurulan Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikamızın 1. Olağan Genel Kurulu 17/11/2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Katılımın yüksek olduğu Olağan Genel Kurulda Sendikamızın Kurucu Başkanı Ali Osman ALTINAY açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ali Osman ALTINAY Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Ali Osman ALTINAY’ın konuşmasının ardından seçime geçildi ve oy çokluğuyla yeni Genel Başkanımız Resul PARTİCİ oldu.

1. OLAĞAN GENEL KURULDAN GÖRÜNTÜLER

1. OLAĞAN GENEL KURULDAN GÖRÜNTÜLER

ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜRLER

Yeni Başkan Resul PARTİCİ; “sendikamıza gönül vermiş tüm üyelerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca her zaman sizleri yanımızda gördüğümüz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1. OLAĞAN GENEL KURULDAN GÖRÜNTÜLER

TEMEL ANLAYIŞIMIZ

Engelsiz Eğitim Sen olarak, hayatını bilgisi, becerisi ve emeği ile kazanan büyük kitlelerde hak arama bilincini yaygınlaştırmada ve haklarını aramada bireysel bazda elde etmiş olduğu sıra dışı başarısı ile kendini ispat etmiş kamu görevlilerini sendika yönetiminde görevlendirerek; özelde temsilcisi olacağı engelli kamu görevlilerinin; genelde Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda ilköğretimden üniversiteye varıncaya dek, öğretmeni, akademisyeni, memuru, hizmetlisi ile genç-yetişkin, kadın-erkek, engelli-engelsiz bütün eğitim, öğretim ve bilim câmiası mensuplarının bütününün haklarını aramada en ön safta, en yüksek azim ve en büyük fedakârlıklarla en etkili mücadeleyi yürütecektir ve bu mücadeleden asla taviz vermeyecektir.

Engelsiz Eğitim Sen, sendikal faaliyetlerinde samimî eleştiriye açık olacak, devamlı olarak kendisini yenileyecek, yeniden üretecek ve sendikacılık anlayışına yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz buna  “ilkeli sendikacılık” diyoruz ve Engelsiz Eğitim Sen ilkeli sendikacılık yapacaktır.

Sendikacılık, bir “meslek kuruluşu”dur; bir ideolojik öbekleşme, bir ideolojik kabilecilik değildir; olamaz, olmamalıdır. İşte öncelikle bir “meslek kuruluşu” olmayı bir numaralı temel ilke olarak kabul eden Engelsiz Eğitim Sen, belirli bir ideolojiye, belirli bir siyasi tercihe duruşa sahip kişilerin değil, Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda bilgisi, becerisi ve emeği ile çalışan herkesin sendikasıdır; hep böyle olacaktır ve sendikal faaliyetlerinde bu çizgisinden asla sapmayacaktır.

Engelsiz Eğitim Sen, bunun içindir ki, hiçbir siyasi parti veya bölücü zihniyet ile en ufak bir özel teması bulunmamayı; bütün siyasi kuruluşlara aynı mesafede durmayı en temel bir ilke olarak kabul edecektir ve bu ilkesinden kesinlikle taviz vermeyecektir.

Engelsiz Eğitim Sen’i diğerlerinden temelde ayıran bir diğer önemli ilke de, “hak” kavramı yanında “görev” kavramını da ihmal etmeyen bir sendikacılık anlayışıyla sendikal faaliyetlerine devam edecek olmasıdır. Engelsiz Eğitim-Sen hak ve görev kavramlarını bir bütün olarak kabul eden prensiplere sahip bir sendikacılığı şiar edinerek yoluna devam edecektir. Genelde hep gözardı edilen bu çok önemli hususu son derece önemsemekte ve vurgulamaktayız. Hep haklardan söz edip görevi gözardı eden bir sendikacılık anlayışı Engelsiz Eğitim Sen’in sendikacılık anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Çünkü Engelsiz Eğitim Sen’in sendikacılık anlayışında görevlerinden söz etmeyen bir düşünce ve bu düşünceye dayalı sendikacılık, ancak, hep “almaya” yönelmiş, ama “vermeyi” düşünmeyen oportünist (kendi çıkarına göre davranan, durumlardan, koşullardan kendi çıkarına yararlanan) bir sendikacılık yoktur, olamaz ve olmayacaktır. Engelsiz Eğitim Sen’in “haklar ve görevler bütünlüğü” ilkesine göre: Bizlerin çok yüce ve dokunulamaz, herkesin saygı göstermesi gereken haklarımız vardır; fakat bunun karşılığında devletimize ve milletimize karşı da vazgeçilmez görevlerimiz vardır. Bu nedenle bütün Engelsiz Eğitim Sen üyelerinin “hakkını” tam olarak talep edebilmesi için “görevini” tam olarak yerine getirmesi bu ilkenin kaçınılmaz ve zorunlu bir sonucudur.

Engelsiz Eğitim Sen, ilkeli ve ahlaklı sendikacılık anlayışının bir sonucu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlık ve özgürlüğünü korumayı ve her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin karşısında; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da milletimiz nasıl kaya gibi dimdik durduysa, Engelsiz Eğitim Sen’de bu ülke için yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında yılmadan, korkmadan, cesaretle durmayı bütün görevlerin üstünde en kutsal görev olarak kabul etmektedir.

Engelsiz Eğitim Sen, evrensel insanlık ideallerinin, özgür ve demokratik bir Türkiye’de gerçekleştirilebileceğinin bilincinde olarak “demokrasi”yi sonuna kadar savunmayı; hak ararken haksızlık yapmamak ve haksız konumuna düşmemek için meşrûiyet çizgisinden sapmamayı da çok önemli ve kesinlikle vazgeçilemez bir başka ilke olarak savunacak ve uygulayacaktır.

Bu sendikal mücadelemizde Engelsiz Eğitim Sen’i ‘’RUH İNCİSİ GÖNÜL BİRİNCİSİ’’ bir sendika yapmak için sizlerle hep birlikte sahada tüm gayretlerimizle çalışacağız dedi.

Başkan Resul PARTİCİ konuşmalarının sonunda Ali Osman ALTINAY ve yönetimine, ayrıca orada bulunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Etiketler:

Bu yazıda yorumlar kapalı.