ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NDA ENGELLİ ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NDA ENGELLİ ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

Genel Başkanımız Resul Partici, 14.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda engelli öğretmenlerimizin çalışma hayatına ilişkin, sendikamızın düzenlemiş olduğu talep yazısını Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Sayın Nazif Yılmaz ve Sayın Sadri Şensoy’a iletti.

Taleplerimiz arasında;

  1. Engelli Öğretmenlerin Yönetici Olma Durumları:

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarının %4 engelli çalıştırma yükümlülüğü gereği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de yılın belli dönemlerinde atamalar yapılarak engelli istihdamı sağlanmaktadır. Ancak bu istihdam genellikle Yardımcı Hizmetli ve Memur sınıfında gerçekleştirilmektedir. Yapılan “Görevde Yükselme” ve “Unvan Değişikliği” ve “ Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme” sınavlarından her ne kadar engelli personelin de yararlanabildiği görülse de, diğer personel ile engellilerin sınava hazırlanma şartları, sınav koşulları, mülakat komisyonlarının engelli adayı farklı değerlendirmeleri sonucu, Bakanlığımız bünyesinde engelli yönetici sayısı maalesef ki bir elin parmak sayısını geçmemektedir. Şu an görevde olan engelli yöneticilerin bir çoğu da sonradan şeker, tansiyon, kalp gibi hastalıkları yakalanarak engel gurubuna dahil olan, ilk atamaları engelli olarak gerçekleşmeyen yöneticilerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 02/03/2021 tarihinde yapılan “İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda; “Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamını zorlaştıran hükümlerin tespit edilip kaldırılacağını” belirtmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın fırsat eşitliği kapsamında belirttiği bu talimat gereği; engellilerin ilk atamada olduğu gibi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ve Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavlarıyla açılacak kadrolarda da en az %4 engelli kontenjanının ayrılmasını, engellilerin sınav sonuçlarına göre kendi kategorilerinde değerlendirilmesini, gerektiği taktirde mülakatın kaldırılmasını ön görüyor ve savunuyoruz.

2. 3600 Ek Gösterge:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kamu personeli her yıl 1 kademe, her 3 yılda ise 1 derece alarak ilerleme yaparlar. Buna göre 9/1 derece ile kamu hizmetine başlayan bir engelli öğretmen 30 yıl sonra ¼ dereceye ulaşacaktır.

Kamu personelinin özlük haklarını iyileştirmek amacı ile yapılacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, ¼ derecede olan personele verilecek olan bir ek göstergedir. Fakat, engelli öğretmenlerin tâbi olduğu yasal mevzuata göre 15 – 21 yıl arasında emekli olma hakkı kazanmaktadır. Dolayısı ile emekli olma hakkı kazanan engelli öğretmen geçirdiği hizmet süresi itibari ile 3600 ek gösterge iyileştirmesinden hiçbir zaman yararlanamayacaktır. Bu bağlamda; 3600 ek gösterge düzenlemesinde engelli öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapılarak, tâbi olduğu mevzuata göre asgari emekli olmayı hak ettiği yıl itibari ile 3600 ek göstergeden yararlanacak şekilde işlem tesis edilmelidir.

3. Engelli Öğretmenlerin Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Olma Durumları:

3600 ek gösterge düzenlemesinde yaşanan mağduriyet uzman ve başöğretmenlik için geçirilmesi öngörülen hizmet süresi için de geçerlidir. 15 yılda emekli olma hakkını elde edecek olan bir engelli öğretmen asla başöğretmen olma hakkı elde edemeyeceğinden, fırsat eşitliği de ortadan kalkarak, maddi ve manevi kayıplara sebep olacaktır. Bu sebeple de engelli öğretmenler için görevinin 5. yılında uzman öğretmenlik, 10. yılında ise başöğretmenlik hakkına erişeceği şekilde ek düzenleme yapılmalıdır.

4.Engelli Öğretmenlerin Tayin Olma Durumu:

Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan engellilik durumuna bağlı il dışı ve il içi   yer       değiştirmeye,  aynı ilçe içerisinde yer değişikliği de   eklenmelidir.  Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde engelliliğe bağlı yapılan yer değiştirme hakkından, engelli olan sözleşmeli öğretmenler de faydalandırılmalıdır.

5. Erişilebilirlik

5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun”un 4. maddesinin (d) fıkrasında; “Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır”, yine aynı maddede, “Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır” denilmektedir.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan engellilerin, çalışma yaşamlarında ihtiyaç duydukları araç  gereçlerin temini konusunda sıkıntıların olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca kurumlardaki çalışma ortamlarının fiziki olarak erişilebilir olmadığına şahit olmaktayız. Engellilerin iş yaşamında ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin temini ve çalışma ortamlarının evrensel tasarım ilkeleriyle şekillendirilmesi konusunda yatırımlar yapılmasını, ayrıca Bakanlığımız tarafından kurum yöneticilerine yönelik bahsettiğimiz konularda bilinç oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası “Engelsiz Eğitim-Sen” olarak, yukarıdaki konulara ilişkin gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ve arz ederim.

Genel Başkan – Resul Partici

                                                                                                                              

Etiketler:

Yorum Yaz