GYS SONUCU İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

GYS SONUCU İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

09 Aralık 2018 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavını kazanan ve ataması yapılan Millî Eğitim personellerinden engel, sağlık, güvenlik ve eş durumu mazereti olanların iller arası yer değişikliği talepleri Millî Eğitim Bakanlığının 07.05.2019 tarih ve 9030740 sayılı yazısı ile 81 il ve bu durumda olanların ayrılışlarının yapılmaması istenmiştir.

İller arası yer değişikliği ile ilgili mazeret işlemleri Millî Eğitim Bakanlığının uhdesinde olduğundan Bakanlıkça yapılmakta olup, il içi mazerete dayalı yer değişikliği işlemleri ise Valiliklerin yetkileri dahilinde yapılması gerekmektedir.

Ancak söz konusu sınav sonucu aynı il içinde başka ilçelere ataması yapılanlardan mazereti bulunanların yer değişikliği işlemlerinin başlatılmadığı sendikamıza gelen yoğun şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Bu durum ile ilgili 81 il Valiliği bilgilendirilmiş olup, problem yaşayan eğitim çalışanlarına sendika olarak yardımcı olunacağının bilinmesini kamuoyunun ve üyelerimizin bilgilerine sunarız.


Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası

Etiketler:

Yorum Yaz