ENGELSİZ EĞİTİM SEN’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA SAFRAN’A ZİYARET

ENGELSİZ EĞİTİM SEN’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA SAFRAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Resul PARTİCİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SAFRAN’ a bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette Bakan Yardımcımız Sn. Mustafa SAFRAN’ a engelli kamu personelinin istihdamının sosyal yardım veya sosyal sorumluluk olarak görülmesini red ettiğimizi belirterek, engelli kamu personelinin kamu iş akışını yüksek performansla sürdürerek, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının esas olması gerekliliği ifade edildi

Bu kapsamda;

 1. Her platformda taleplerini dile getiren atama bekleyen öğretmenlerimize 40.000 atama müjdesinin bir an önce verilmesi
 2. Belli dönemlerde yapılan engelli öğretmen atamasının bir an önce gerçekleştirilmesi
 3. Adaylık kaldırma sınavının kaldırılmasına yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması
 4. Milli Eğitim Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav ve Atama Takviminin bir an önce açıklanması
 5. Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı takviminin 2021 yılı içerisinde belirlenerek bir an önce gerçekleştirilmesi
 6. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde, “engelli kamu personelinin üst düzey ve yönetici kadrolarında görevlendirilmesi” ile ilgili hedef ve tasarrufları doğrultusunda Bakanlığınız ve bağlı birimlerinizde çalışma yapılarak, engelli kamu personelinin yönetici kadrolarında da değerlendirilmesini,
 7. Erişilebilirlikle ilgili konularda Bakanlığınız ve bağlı birimleriniz arasında, koordinasyon ve eş güdümü sağlamak, fiziki, akademik ve dijital erişilebilirlik çalışmalarını yürütmek üzere “Erişilebilirlik Koordinatörlüğü” kurulmasını, kamu mali kaynağı, insan gücü, enerji ve zaman israfını önleyerek, tek elden erişilebilirlik ile ilgili çalışmaların yürütülmesini,
 8. Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara atanan engelli kamu personeline karşı engelinden dolayı görev ve sorumluluk vermeme, atıl bırakma, rencide etme gibi hak ihlalleri ve ayrımcılık vakalarının önlenmesi için kurum yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri verilerek, farkındalık sağlanmasını ve kamu insan kaynaklarının verimli kullanılmasının teşvik edilmesini,
 9. Engelli öğretmenlere karşı okul idarecileri tarafından branş dersi vermeme, 15 saat maaş karşılığından fazla ders vermeme gibi idari tasarrufla mobbing uygulanmasını önlemek ve kamu insan kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamak için çalışma yapılmasını,
 10. Görme engelli öğretmenlere yönelik ekran okuyucu programlar kullanılarak hizmet içi dijital okur – yazarlık kursu, FATİH Projesi kapsamında EBA kursu ve dijital içerik geliştirme kursu gibi kursların düzenlenmesini,
 11. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda engelli adaylara sağlanan hak ve imkanların sağlanmasını, grafik, tablo ve şekilli soruların görme engelli adaylara sorulmayarak, muaf tutulmasını,
 12. Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan engelli bireylerin görev tanımına ilişkin belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi hususunda yasal düzenlemeler yapılması,
  Ayrıca; çalışma hayatında lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim görmüş
  engellilerin Adalet Bakanlığı’nda görev yapan mübaşirlerde olduğu gibi bir defaya mahsus sınavsız Genel İdare Hizmetleri sınıfı veya aldıkları eğitim branşında uygun kadrolara yerleştirilmesi,
 13. Bilindiği üzere Bakanlığımız bünyesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda Döküman Yönetim Sistemi (DYS) isimli elektronik belge  yönetim sistemi kullanılmaktadır. Yine Bakanlığımız tarafından 2017 itibariyle sistemin görme engellilerin bilgisayarlarında kullandığı ekran okuyucular ile erişilebilirliği sağlanmıştır. Özelde görme engellilere, genelde ise tüm engellilere hizmet içi eğitimin verilerek sistemi kullanmaları ve iş hayatında aktif rol almalarının sağlanması,
 14. 2002 Yılında kamuda çalışan engelli sayısı beş bin civarındayken, günümüzde bu rakam, her vatandaşına eşitlikçi bir anlayışla yaklaşma çabası içinde olan devletimizin gayretleri neticesinde yaklaşık atmış bine ulaşmıştır. Engelli bireyler çalışma hayatının içine dahil edilmiş, toplumda katma değer üreten insanlar hâline gelmişlerdir.

Günümüzde engelli bireyler, çalışma hayatını kolaylaştıran, iş gücüne katılımında engelli olmayan meslektaşlarıyla arasındaki fırsat eşitliğini sağlayan teknolojilere azami derecede ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu teknolojiler yüksek maliyetlerinden ve Türk vatandaşlarının bu maliyeti karşılayacak alım gücüne sahip olmamalarından ötürü, bahsi geçen araç-gereçlerin temini noktasında kamu desteğinin sağlanması artık bir gereklilik hâline gelmiştir. Bahsi geçen cihazların ileri teknoloji ürünü ve ithal ürünler olması sebebiyle yüksek fiyat etiketine sahip bulunmaktadır. Yeterli ekonomik imkânlara sahip bulunmayan engelli vatandaşlar açısından bu cihazlara erişmek maalesef pek mümkün değildir.

Bu bağlamda, bakanlık bünyesinde çalışan engelli kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ve temin etmekte zorlandıkları yüksek maliyetli elektronik cihazların bakanlığımız tarafından temin edilerek engelli çalışanların iş yaşamlarının kolaylaştırılması büyük bir eksikliği giderecektir.

Yukarıda belirtilen konular ele alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SAFRAN’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum Yaz