Engelsiz Eğitim Sen’ den Erişilebilir Bir EBA İçin Destek Çağrısı

Engelsiz Eğitim Sen’ den Erişilebilir Bir EBA İçin Destek Çağrısı

Mart 2020 îtibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınında şimdiye kadar 40.000.000 insana Covid-19 teşhisi konmuş, yaklaşık bir milyon insan ise yaşamını yitirmiştir. Bu süreçte; Neredeyse tüm dünyada hayat durma noktasına gelmiş, başta eğitim olmak üzere bütün sektörler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından yayınlanan araştırma raporunda; Covid-19 salgınında okulların kapanmasıyla birlikte dünya genelinde öğrencilerin en az üçte birinin sanal eğitime erişim imkanına sahip olmadığı vurgulanmış, yaklaşık 463.000.000 çocuğun uzaktan eğitim için gerekli ekipmana veya elektronik cihazlara erişimi olmadığının tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Raporda, “Eğitimi aylarca tamamen kesintiye uğrayan çocukların sayısı küresel eğitim açısından acil durum teşkil ediyor. Bunun etkileri önümüzdeki yıllarda ülke ekonomilerinde ve toplumlarında hissedilebilir” denilmiş, eğitim tarihinin  en uzun süreli kesintisinin olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulanmıştır. Ülkemizde ise, Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 süreciyle birlikte uzaktan eğitim yöntemine geçiş yapmış, eğitim-öğretim faaliyetleri online olarak EBA platformu ve TRT EBA TV televizyon kanalları
üzerinden sürdürülmeye başlanmıştır. EBA dijital platformu teknik donanımı bakımından, EBA TV kanalları ise erişilebilir olmayan içerik yönünden evrensel tasarım ilkelerine uygun olmadığı gibi, kapsayıcılıktan uzak durumdadır. Bu sebeple, eğitim-öğretim alıcıları olan görme ve işitme engelli öğrenciler ve eğitim-öğretim vermekle yükümlü görme engelli eğitimciler bu sistemin mağduru haline gelmişlerdir. Görme engelli eğitimciler kendilerine verilen görevleri yerine getirmede bin bir türlü teknik zorlukla yüz yüze bırakılmıştır. EBA canlı ders anlatımlarında ve televizyon yayınlarında ise kimi eğitim içeriklerinin görmeye dayalı olmasından dolayı yine görme engelli öğrenciler bundan düşük oranda fayda sağlamıştır. Yine televizyondan verilen eğitimlerde işaret dili tercümanı bulundurulmamasından ötürü işitme engelli öğrenciler verilen eğitimden mahrum kalmışlardır. Evrensel tasarım ilkelerine aykırı biçimde kurgulanmış, kapsayıcı olmaktan uzak bir biçimde tasarlanmış sistem alt yapısı erişilebilirlik kusurları üretmiştir.  Bu durum engellilerin eğitim haklarına erişim sorununa yol açarken, özellikle de görme engelli eğitimcilerin mesleklerinin gereklerini hakkıyla yerine getirememelerine sebep olmuş, fırsat eşitsizliği  doğurmuştur. COVİD-19 dijital yaşam biçiminin kalıcı olarak hayatımıza yerleşmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak gelişen uzaktan eğitim modellemelerinin salgın sonrası dönemde de varlığını sürdüreceği öngörülmektedir. Buna bağlı olarak salgın döneminde benimsenen uzaktan eğitim modelinin, görme engelli eğitim çalışanlarının sorunlarının göz ardı edilmemesi için, erişilebilirlik konusu hak temelli bir yaklaşımla ele alınmalı, bu çerçevede evrensel ve makul tasarım ilkelerine ilgili mevzuatta yer verilmeli, geçilen her yeni dönemde engelli öğrenciler ve engelli çalışanlar artık ihmale uğramamalıdır.

  Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları çatısı altında görev yapan; hizmet sınıflarında yer alan tüm engelli kamu çalışanlarının sorunlarına yönelik etkili çözümler geliştirmek, hak temelli savunuculuk faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Sendikamızın öncelikli hedefi; Hiçbir gerekçe olmaksızın, salt engelinden ötürü iş yaşamından dışlanan, hak gasbına, ayrımcılığa ve mobinge maruz kalmış engelli çalışanlarının haklarını müdafaa etmektir. Sendikamızın bir diğer hedefi ise; Engelli kamu çalışanlarının  sosyoekonomik hak ve çıkarlarını korumak, mevcut sorunlarının çözümü noktasında etkin politikalar geliştirerek devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız bir yapı halinde faaliyetlerini sürdürmektir. Bununla birlikte, eğitim kurumlarında çalışan engelli bireylerin içinde bulunduğu engel grubunun koşullarına uygun olacak şekilde görev tanımının belirlenmesine katkı sunmak, toplumun diğer bireyleri ile eşit şartlarda çalışmaları konusunda hak savunuculuğu yapmak suretiyle faaliyetlerde bulunmaktır. Engellilik özelinde EBA’ nın erişilebilirliğine odaklanan sendikamız, meselenin takipçisi olmaya ve çözüme yönelik çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün hibe Programı desteğiyle “Herkes için Erişilebilir EBA” projesi kapsamında kısa animasyon filmleri ve infografikler hazırlanmıştır. “Herkes için Erişilebilir EBA” temasıyla hazırlanan bu içerikler, 04.10.2020-15.10.2020 tarihleri arasında, on gün boyunca; Twitter, facebook, instagram ve youtube sosyal medya platformlarında dolaşıma sokularak farkındalılık kampanyası gerçekleştirilecektir. Bu kampanya aracılığıyla; görme ve işitme engelli bireylerin EBA özelinde yaşadığı sorunlar görünür kılınacak, tüm engel grupları için tam erişilebilir bir EBA alt yapısının oluşturulması noktasında kamuoyunda farkındalılık meydana getirmek suretiyle, değişimi sağlanmasına çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda hak savunuculuğu yapılacak olup, kampanya süreci raporlaştırılarak ilgili merciler ile paylaşılacak ve değişimin sağlanması için çaba harcanacaktır. Sizleri, 04-15 Ekim tarihleri arasında, sendikamızın twitter, facebook, instagram ve youtube hesapları üzerinden Herkes İçin Erişilebilir Eba farkındalılık kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz. Unutmayınız ki, mermeri delen suyun sabrıdır.

Facebook: https://www.facebook.com/engelsizegitimsen/

Twitter: https://twitter.com/EngelsizEgtmSen

Instagram: https://instagram.com/engelsizegitimsen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYeNPiWf_L4HCbWWaZIUlFw

Sendikamız tarafından hazırlanan video ve infografikler yukarıda adresleri verilen sosyal medyalarımızca dolaşıma sokuldukça eş zamanlı olarak aşağıda paylaşılacaktır.

GÖRME ENGELLİ EĞİTİMCİLER EBA’YA UZAK KALMAK İSTEMİYOR

EBA Hiçbir Öğrenciye Ayrım Yapmamalıdır!!

İşaret dili ve alt yazı vasfından yoksun bir EBA işitme engelli öğrencileri mağdur ediyor, onlara fırsat eşitliği sağlamıyor. İşitme engelli öğrencilerin de akranları gibi uzaktan eğitim imkânlarından faydalanmaları sağlanmalı, Milli Eğitim Bakanlığı EBA’yı herkes için erişilebilir kılmalıdır.

Yatay dikdörtgen formatlı, beyaz zeminli görselin en üstünde, lacivert renkli büyük harflerle, “ŞİMDİ DUYULMAYANLARI GÖRME ZAMANI” yazıyor. Yazının altında, gri renkli küçük harflerle, “https://engelsizegitimsen.org.tr, twitter /engelsizegitimsen, facebook /engelsizegitimsen, instagram /engelsizegitimsen “ adresleri verilmiş. Yazının solunda, etrafındaki şimşek çizimleriyle titriyormuşçasına resmedillen kırmızı renkli bir çalar saat var. Yazının sağ tarafında, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası logosu var. Görselin ortasında, mavi, su yeşili ve turkuaz renklerde üç daire, aralarında birbirlerine uzanan çizgiler var. Mavi dairede, “İlkokul”, su yeşili dairede, “ortaokul” , turkuaz dairede ise ”lise” yazıyor. Dairelerin üzerindeki siyah renkli küçük harflerle yazılan, “Meb verilerine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında...”ifadesi, dairelerin altındaki “...İlkokullarda (işitme engelliler) 420’si erkek, 288’i kadın olmak üzere toplam 708 öğrenci; 73’ü erkek, 124’ü kadın olmak üzere toplamda 197 öğretmen bulunmaktadır.” “...ortaokullarda (işitme engelliler) 604’ü erkek, 406’sı kadın olmak üzere toplam 1010 öğrenci; 254’ü erkek, 214’ü kadın olmak üzere toplamda 458 öğretmen bulunmaktadır.” “...özel eğitim meslek liselerinde (işitme engelliler) 876’sı erkek, 532’si kadın olmak üzere toplam 1408 öğrenci; 270’i erkek,235’i kadın olmak üzere toplamda 505 öğretmen bulunmaktadır.” ifadeleriyle tamamlanıyor. İçinde lise yazılı, turkuaz dairenin üzerinde, işaret dili alfabesiyle “Y,H ve A” harfleri gösterilmiş. “Y” harfi baş ve serçe parmakların açık, diğerlerinin kapalı gösterildiği bir el, “H” harfi işaret ve orta parmak birleşik halde açık, diğer parmaklar kapalı halde gösterilmiş bir el, “A” harfi ise yumruk yapılarak gösterilen bir el çizimi. Dairelerin sol tarafında, işitme engelli bir öğrenci, masadaki dizüstü bilgisayarına tedirgince bakarken resmedilmiş. Öğrencinin konuşma balonunda, “Hayat ışık hızıyla akıyor ve ben yetişemiyor. Biraz yavaş, lütfen yavaş...” yazıyor. Görselin beyaz zeminine, ampul, cetvel, gönye, Dünya modeli, kalem, bilgisayar, ses dalgalarının kendisine ulaşamadığını simgeleyen bir kulak, atom...vb çizimler serpiştiriliş. Görselin en altında, küçük puntolu küçük harflerle, “Bu görsel Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” yazılmış. Yazının sağında, Avrupa Birliği Bayrağı, renkli puzzle parçalarının oluşturduğu daire şekilli “Avrupa Birliği Sivil Düşün” logosu yer almaktadır.

GÖRME ENGELLİ EĞİTİMCİLER İÇİN EBA’DAKİ ERİŞİM ENGELİ KALKMALIDIR!!
EBA’ daki erişilebilirlilik sorunları ne zaman çözüme kavuşacak? Millî Eğitim Bakanlığı EBA’ daki sorunları bir an önce çözerek, görme engelli eğitimcilerin uzaktan eğitim sürecine tam ve eksiksiz bir şekilde katılımları sağlanmalıdır.

Yatay dikdörtgen formatlı, beyaz zeminli görselin en üstünde, lacivert renkli büyük harflerle, “GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLER OLARAK ERİŞİLEBİLİR BİR EBA İSTİYORUZ” yazıyor. Yazının altında, gri renkli küçük harflerle, “https://engelsizegitimsen.org.tr, twitter /engelsizegitimsen, facebook /engelsizegitimsen, instagram /engelsizegitimsen “ adresleri verilmiş. Yazının solunda, etrafındaki şimşek çizimleriyle titriyormuşçasına resmedillen kırmızı renkli bir çalar saat var. Yazının sağ tarafında, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası logosu yer alıyor. Görselin sol tarafında, dizüstü bilgisayarının başında oturmuş, güneş gözlüklü, görme engelli bir kadın öğretmen var. Elindekideki telefonla konuşan öğretmenin başındaki konuşma balonunda, “Öğrencilerim beni bekliyor ama ben erişilebilirlik problemi yaşadığım için canlı yayına katılıp ders anlatamıyorum.” yazıyor. Konuşma balonunun sağında, EBA’ya giriş için gerekli bilgilerin doldurulduğu alan verilmiş. “Tc Kimlik no, Şifre ve Güvenlik kodu” alanları boş. Afişin ortasındaki daire içinde, telefonla konuşan beyaz saçlı, takım elbiseli adamdan, Görme engelli öğretmene doğru, kesik çizgili kıvrık bir ok işareti uzanıyor. Görselin sağ tarafında, “Görme engelli öğretmenler yardım almadan EBA’ya giremiyor çünkü; güvenlik kodunun sesli alternatifi yok ve ekran koruyucu erişemiyor.” bilgisi yer alıyor. Yazıların altında, hüzünlü bakan üç öğrenci çizimin tepesindeki konuşma balonunda, “Acaba öğretmenim nerede kaldı?” yazıyor. Görselin beyaz zemininde, görme engelini simgeleyen, gözlük ve köşesinde çarpı işareti olan göz sembolleri serpiştirilmiş. Görselin en altında, küçük puntolu küçük harflerle, “Bu görsel Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” yazılmış. Yazının solunda, Avrupa Birliği Bayrağı, renkli puzzle parçalarının oluşturduğu daire şekilli “Avrupa Birliği Sivil Düşün” logosu görünüyor.

Duyulmayanları Hep Birlikte Farkedelim!!
Milli Eğitim Bakanlığı işitme engelli öğrencileri uzaktan eğitime uzak kaldığını görmeli; bununla ilgili gerekli erişilebilirlik düzenlemelerini yapmalıdır.

Yatay dikdörtgen formatlı, beyaz zeminli görselin en üstünde, lacivert renkli büyük harflerle, “DUYULMAYANLARI HEP BİRLİKTE FARK EDELİM” yazıyor. Yazının altında, gri renkli küçük harflerle, “https://engelsizegitimsen.org.tr, twitter /engelsizegitimsen, facebook /engelsizegitimsen, instagram /engelsizegitimsen “ adresleri verilmiş. Yazının solunda, etrafındaki şimşek çizimleriyle titriyormuşçasına resmedillen kırmızı renkli bir çalar saat var. Yazının sağ tarafında, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası logosu yer alıyor. Görselin sol tarafında, çalışma masasındaki dizüstü bilgisayarına hüzünlü bakarken parmak kaldıran, işitme engelli bir öğrenci görünüyor. Öğrencinin başının üzerinde bir konuşma düşünce balonu var. Sol taraftaki düşünce balonunda, işitme engelliler alfabesi simgeleri çizilmiş, sağ taraftaki konuşma balonunda, “öğretmenim bu dersi işaret diliyle anlatır mısınız?” yazılmış. balonların üzerinde, görselin beyaz zeminine soru işaretleri serpiştirilmiş. Gri küçük bir daire içine, bir işitme cihazı görseli ve engel sembollü bir kulak resmi çizilmiş. Öğrencinin hüzünle baktığı ekranın ön görüntüsü, görselin ortasına eklenmiş. Ekrandaki kadın öğretmenin yüzünde sadece tedirgince açık duran ağzı görünüyor. Ekranın dışına taşan düşünce balonunda, öğretmenin tedirginliğini gösteren bir ünlem işareti var. Ekranın altında, sarı, mavi, bordo ve lacivert renkli altıgenler yer almakta. Sarı renkli altıgenin altında “Görme Engelli”, içinde “%8.3”, mavi renkli altıgenin altında, “İşitme Engelli”, içinde “%12”, bordo renkli altıgenin altında, “Zihinsel Engelli”, içinde “%25”, Lacivert renkli altıgenin altında, “Bedensel Engelli, içinde “%65.7” yazılı. Altıgenlerden sağa, yukarı doğru, kesik çizgilerle kıvrık bir ok işareti çizilmiş. ok işaretinin gösterdiği sarı zeminli dikdörtgende, “2007 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), bünyesinde çalıştırmak üzere 81 işaret dili tercümanı için ilan verildi. Ancak 81 kişilik kadro için 70 kişi başvurdu. Başvuranlardan sadece 25’i işaret dili tercümanlığı yapabilecek seviyede bulundu. ‘Her ile bir işaret dili tercümanı’ projesi, hedefine ulaşamamış oldu. (BASIN)” yazıyor. Sarı dikdörtgenin altında, açık gri renkli bir Türkiye Haritası yer alıyor. Görselin en altında, küçük puntolu küçük harflerle, “Bu görsel Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” yazılmış. Yazının solunda, Avrupa Birliği Bayrağı, renkli puzzle parçalarının oluşturduğu daire şekilli “Avrupa Birliği Sivil Düşün” logosu görünüyor.

EBA, SESSİZLİĞİN SESİNE KULAK VERMELİ!!
Eba TV öğretmenlerinin onları dinleyen işitme engelli öğrencilerin de olduğunu bilmesi, anlatım tekniklerini bu duruma göre geliştirmesi gerekmektedir.

Sessizliğin Sesine Kulak Verelim!
Eba TV öğretmenlerinin onları dinleyen işitme engelli öğrencilerin de olduğunu bilmesi, anlatım tekniklerini bu duruma göre geliştirmesi gerekmektedir.

Yatay dikdörtgen formatlı, beyaz zeminli görselin en üstünde, lacivert renkli büyük harflerle, “ŞİMDİ DUYULMAYANLARI GÖRME ZAMANI” yazıyor. Yazının altında, gri renkli küçük harflerle, “ https://engelsizegitimsen.org.tr, twitter /engelsizegitimsen, facebook /engelsizegitimsen, instagram /engelsizegitimsen “ adresleri verilmiş. Yazının solunda, etrafındaki şimşek çizimleriyle titriyormuşçasına resmedillen kırmızı renkli bir çalar saat var. Yazının sağ tarafında, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası logosu yer alıyor. Görselin sol tarafında, televizyon karşısında, işaret dili tercümesi yapan bir yetişkinin yanında, hüzünle ekrana bakan bir işitme engelli öğrenci var. İşitme engelli öğrencinin başı üzerindeki üç konuşma balonunda sırasıyla, “Lütfen birazcık yavaş.” “???” ve “Hayat ışık hızında akıyor ve ben yetişemiyorum. Biraz yavaş, lütfen yavaş...” yazıyor. Tercüme yapan yetişkinin konuşma balonunda, işaret dili alfabesiyle, “C, K ve L” harfleri görülüyor. “C” harfini gösteren şekil, baş parmak hariç tüm parmaklar birbirine bitişik, hafifçe bükük bir el, “K” harfi, işaret ve orta parmak açık kalacak şekilde kaldırılmış, diğer parmaklar yumruk yaparcasına kapatılmış şekilde duran bir el, “L” harfi ise işaret parmağı ve baş parmak açık, diğer parmaklar yumruk yaparcasına kapalı duran bir el şeklinde. İşitme engelli öğrenci ve yetişkin tercümanının izlediği televizyonun ekranı, görselin sağ tarafına eklenmiş. Ekrandaki öğretmen, eline çubukla ders anlatıyor. Öğretmenin anlatımı, televizyondan yükselen, içinde üç nokta bulunduran bir konuşma balonunda gösterilmiş. Televizyonun arka yüzü görüntüsünden, sağ taraftaki ekran görüntüsüne doğru kıvrımlı bir ok işareti çizilmiş. işaretin yanında “TRT ebaTV” yazıyor. Televizyonun altında, renkli küçük dikdörtgen zeminler üzerinde, işaret dili alfabesin, gösteren el işaretleri görünüyor. Görselin beyaz zemininin ortasında, açık mavi renkli bir daire içinde, ses dalgalarının kendisine ulaşmadığını simgeleyen bir kulak çizimi var. Görselin en altında, küçük puntolu küçük harflerle, “Bu görsel Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” yazılmış. Yazının solunda, Avrupa Birliği Bayrağı, renkli puzzle parçalarının oluşturduğu daire şekilli “Avrupa Birliği Sivil Düşün” logosu görünüyor.

Uzaktan Eğitim Görme Engelli Öğrencilere Uzak Kalmasın!
Uzaktan eğitimin görme engelli öğrencilere daha yakın olması ancak tam erişilebilirliğin sağlanmasıyla mümkündür.

Yatay dikdörtgen formatlı, beyaz zeminli görselin en üstünde, lacivert renkli büyük harflerle, “UZAKTAN EĞİTİM GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE UZAK KALMASIN” yazıyor. Yazının altında, gri renkli küçük harflerle, “https://engelsizegitimsen.org.tr, twitter /engelsizegitimsen, facebook /engelsizegitimsen, instagram /engelsizegitimsen “ adresleri verilmiş. Yazının solunda, etrafındaki şimşek çizimleriyle titriyormuşçasına resmedillen kırmızı renkli bir çalar saat var. Yazının sağ tarafında, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası logosu yer alıyor. Görselin sol tarafında, birbirlerine ok işaretleriyle bağlanan alt alta sıralanmış semboller var. ilk sıradaki lacivert kutu içinde bir kilit sembolü yer alıyor. Sembolün yanında, “Salgın nedeniyle görme engelli öğrencilerin eğitim hakkına erişimi zorlaştı. EBA Akademik Destek Platformu’nu kullanamayan görme engelli öğrenciler, “Eğitim hakkından, arkadaşlarımızla eşit şartlarda yararlanamıyoruz” dedi. (BASIN)” yazıyor. Hemen altındaki mor renkli kutu içerisinde, eşitdeğil sembolü var. Sembolün yanında, “Görme engelli çocuğu olan veriler olarak çocuklarının akranlarından geri kaldığı düşünüyor. (BASIN)” bilgisine yer verilmiş. En alttaki mavi kutu içerisine, üzerinde çapraz bir çizgi bulunan göz çizimi yerleştirilmiş. Çizimin yanında, “Dersi anlatan öğretmenler dersi tamamen görsel metotlar üzerinden anlattığı için görme engelli öğrenciler EBA’daki dersleri takip edemiyor.” yazıyor. Sembollerin bulunduğu alandan, görselin sağ tarafına doğru uzanan kesik çizgili kıvrık ok işareti, elindeki çubukla kara tahtadaki görsel sembolleri gösteren öğretmene ulaşıyor. Öğretmenin yüzü görünmüyor. Önündeki masada, kitaplar, kaktüs saksısı, dünya maketi ve kalemlik var. Öğretmen görselinin altında, biri görme engelli iki çocuk var. Engelsiz öğrenci bilgisayarın ekranına odaklanmış EBA derslerini seyrediyor. Sağdaki güneş gözlüklü, görme engelli öğrenci, çenesini eline dayamış, hüzünlü. Konuşma balonunda, “Ben de herkes gibi engelsiz bir eğitim almak istiyorum.” yazıyor. Görselin en altında, küçük puntolu küçük harflerle, “Bu görsel Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” yazılmış. Yazının solunda, Avrupa Birliği Bayrağı, renkli puzzle parçalarının oluşturduğu daire şekilli “Avrupa Birliği Sivil Düşün” logosu görünüyor.

Şimdi Duyulmayanları Görme Zamanı!!
Eba’da alt yazılı anlatımların kullanılması işitme engelli öğrenciler için fırsat eşitliğini sağlayan bir ders ortamı oluşturacaktır.

Yatay dikdörtgen formatlı, beyaz zeminli görselin en üstünde, lacivert renkli büyük harflerle, “DUYULMAYANLARI HEP BİRLİKTE FARK EDELİM” yazıyor. Yazının altında, gri renkli küçük harflerle, “https://engelsizegitimsen.org.tr, twitter /engelsizegitimsen, facebook /engelsizegitimsen, instagram /engelsizegitimsen “ adresleri verilmiş. Yazının solunda, etrafındaki şimşek çizimleriyle titriyormuşçasına resmedillen kırmızı renkli bir çalar saat var. Yazının sağ tarafında, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası logosu yer alıyor. Görselin sol tarafında, çalışma masasındaki dizüstü bilgisayarına hüzünlü bakarken parmak kaldıran, işitme engelli bir öğrenci görünüyor. Öğrencinin başının üzerinde bir konuşma, bir düşünce balonu var. Sol taraftaki düşünce balonunda, işitme engelliler alfabesi simgeleri çizilmiş, sağ taraftaki konuşma balonunda, “öğretmenim bu dersi işaret diliyle anlatır mısınız?” yazılmış. balonların üzerinde, görselin beyaz zeminine soru işaretleri serpiştirilmiş. Gri küçük bir daire içine, bir işitme cihazı görseli ve engel sembollü bir kulak resmi çizilmiş. Öğrencinin bilgisayarından çıkan kesik çizgili kıvrık ok işareti, görselin sağ tarafına yerleştirilen bilgisayar ekranındaki şaşkın öğretmene doğru uzanıyor. kesik çizgili kıvrık ok işareti, görselin ortasında kesiliyor. Ok işaretinin kesildiği yerde, Eba internet sayfasının ileti gönderme ekranı var. Öğrencinin, “Öğremenim bu dersi işaret diliyle de anlatır mısınız?” sorusu, mesaj olarak öğretmene iletiliyor. Eba’dan gelen mesaj karşısında şaşkınca ellerini yana açan öğretmenin düşünce balonu içinde, ünlem işareti var. Görselin en altında, küçük puntolu küçük harflerle, “Bu görsel Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” yazılmış. yazının solunda, Avrupa Birliği Bayrağı, renkli puzzle parçalarının oluşturduğu daire şekilli “Avrupa Birliği Sivil Düşün” logosu görünüyor.

Uzaktan Eğitim Görme Engelli Öğrencilere Uzak Kalmasın!!
Uzaktan eğitimin görme engelli öğrencilere daha yakın olması ancak tam erişilebilirliğin sağlanmasıyla mümkündür.


Etiketler:

Yorum Yaz