BRAILLE DISPLAY CİHAZI

BRAILLE DISPLAY CİHAZI

Kabartma ekran hakkında açıklama:

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda görme engelli öğrencilere yönelik kabartma ekran “Braille display” cihazı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu cihaz, belirli noktalarda ve belirli sayıdaki öğrencilere dağıtılmış, süreç, yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle akamete uğramıştır.

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, sürece görme engelli eğitimcilerin de dahil olması için çaba harcamaya, bu konuda başlangıçta vermiş olduğumuz taahhüdü yerine getirmek maksadıyla gayret göstermeye devam ediyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Ertan GÖV ile son derece verimli ve etkin bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede, projeye fon temininin yeniden sağlandığı ve sürecin kaldığı yerden devam edeceği öğrenilmiş olup, hedefin kaynaştırma eğitimindeki öğrenciler de dahil olmak üzere, Türkiye’deki tüm görme engelli öğrencilerin bu cihaza sahip olmasını sağlamak olduğu bilgisi tarafımızla paylaşılmıştır.

Sendikamızın üzerinde hassasiyetle durduğu, görme engelli eğitimcilerin de bu teknolojiye sahip olması hususunda, öğrencilerin ardından öğretmenlere de cihazın dağıtılmasının projenin ana hedeflerinden olduğu ve yakın zamanda gerçekleştirilmesinin planlandığı net bir şekilde ifade edilmiştir. Aynı zamanda, projenin tüm unsurlarıyla sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için Engelsiz Eğitim-Sen olarak sahada her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz beyan edilmiştir.

Gücünü ve motivasyonunu sizlerden alan sendikamız konunun takipçisi olmaya ve elindeki tüm imkânları kullanmak suretiyle gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Etiketler:

Yorum Yaz