2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezinin 2’inci Olağan Genel Kurulu, 07/10/2022 Cuma günü  Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Eti Mahallesi Strazburg Caddesi No:28/22 adresinde aşağıdaki gündemle 10:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 08/10/2022 Cumartesi günü çoğunluk sayısı aranmaksızın Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi Erzurum Mahallesi Geçim Sokak No:21 Kurtuluş/Ankara adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve açılış
  2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
  3. Divanın oluşması ve gündemin okunması
  4. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporunun okunması ve ibrası
  5. Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

Etiketler:

Yorum Yaz