10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMAMIZ

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMAMIZ

  10-16 Mayıs tarihleri, her yıl Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet tarafından özel bir hafta olarak değerlendirilir. Bu haftada gerçekleştirilen etkinliklerle; toplumun her alanından engelli bireylerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden haklarının dile getirilerek yaşamda farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Bizlerde Engelsiz Eğitim Sen olarak; 10-16 Mayıs’ı engellilerin sorunlarının, engelli haklarının, yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşamını kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak için bugüne kadar yapılanların ve bugünden sonra yapılacakların değerlendirme haftası olarak görmekteyiz. Günlük yaşam ve çalışma hayatında engellilere yönelik bugüne kadar yapılan olumlu çalışmaların farkında olmakla birlikte, ne yazık ki, halen süregelen eksikliklerin ve sorunların devam ettiğini de üzüntüyle görmekteyiz. Sendikamız olarak; iş yaşamına yönelik en temel beklentilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

   1. Engelli ve engelsiz olarak göreve başlayan aday öğretmenlerimiz için, aday öğretmen sınav uygulamasına kadar geçen zaman içerisinde zaten Kamu Personeli Seçme Sınavı, Öğretmenlik Alan Sınavı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Mülakat Sınavı gibi zorlu bir süreci geçirerek geldikleri, ayrıca danışman öğretmen, okul müdürü ve müfettişler tarafından bir değerlendirme sürecine tâbi tutuldukları, bu nedenle tekrar Adaylık Kaldırma Sınavı değerlendirmesi yani bu uzun değerlendirme sürecinin iki saatlik bir sınavla başarısız kılınmasının objektif bir yaklaşım olmadığını savunuyoruz. Engelli/engelsiz aday öğretmenlerin motivasyon sürecini olumsuz etkileyen bu uygulamalara son verilmesini, adaylık kaldırma sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz.

   2. Öğretmen, Polis, Hemşire ve Din Görevlilerine verilmesi planlanan 3600 ek göstergenin, yaşam şartlarının göz önünde bulundurularak kamuda çalışan engellilerin de bu planlamaya dahil edilmesi,

   3. Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan engelli bireylerin görev tanımına ilişkin belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi hususunda yasal düzenlemeler yapılması,

   4. – Çalışma hayatında lise, lisans ve lisans üstü eğitim görmüş engellilerin Adalet Bakanlığı’nda görev yapan mübaşirlerde olduğu gibi bir defaya mahsus sınavsız Genel İdare Hizmetleri sınıfı veya aldıkları eğitim branşında uygun kadrolara yerleştirilmesi.

   5. Engelli çalışanların, kamudaki bazı hizmet alanlarında olduğu gibi iki yılda bir derece alabilmelerine yönelik düzenlemenin yapılması,

    6. Çalışma yaşamının her alanında yer alabilmesi bakımından engellilerin yönetici kadrolarına atamalarının yapılabilmesi, Kamudaki en az %3 engelli istihdamı kotasının yöneticilik sınavlarında da uygulanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

    7. Eğitim alanında çalışan engellilere karşı yapılan mobbingin ortadan kaldırması adına, idarecilerin bu alanda bilgilendirilmelerinin ve bilinçlendirilmelerinin bir an önce sağlanması.

   Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, yapılacak tüm çalışmaların ve yukarıda belirttiğimiz söz konusu sorunların takipçisi olacağız.

   Bizler, engellilerin yaşamda ve çalışma hayatında tam erişilebilirliğin sağlandığı bir toplumda yaşamasını istiyoruz.

   Bizler, engellilerin Anayasamızda belirtildiği üzere eşit yaşam koşullarına sahip, ayrımcı uygulamaların olmadığı, hak temelli mağduriyetlerin yaşanmadığı bir ülkede yaşamasını talep ediyoruz.

   10-16 Mayıs Engelliler haftasının özelde Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde, genelde ise toplum nezdinde tüm bunların ve engelliler açısından yeni bir anlayışın farkındalığı olmasını temenni ediyoruz.

   ENGELSİZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Etiketler: ,

Yorum Yaz