Değerli Üye ve Takipçilerimiz; Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları çatısı altında görev yapan engelli çalışanlara yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda engelli kamu çalışanlarının nitelikli iş gücüne katılımını önemsiyor ve değer veriyoruz. Bu noktadan hareketle, sendikamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan engelli ve engelli olmayan çalışanlara yönelik Doküman Yönetim Sistemi ( DYS...
Genel Başkanımız Resul PARTİCİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SAFRAN’ a bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette Bakan Yardımcımız Sn. Mustafa SAFRAN’ a engelli kamu personelinin istihdamının sosyal yardım veya sosyal sorumluluk olarak görülmesini red ettiğimizi belirterek, engelli kamu personelinin kamu iş akışını yüksek performansla sürdürerek, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının esas olması gerekliliği ifade edildi Bu...
ŞARTNAMELERDE ERİŞİLEBİLİRLİK ŞART OLSUN ORTAK BASIN BİLDİRİMİZ           Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan araştırma verilerine göre nüfusun %6.9’unu engelliler oluşturmaktadır. Sağlıklı bir engelli veri tabanının bulunmaması ve engelli nüfusun idari kayıtlar üzerinden tespit edilmesi ile uluslararası istatistikler birlikte değerlendirildiğinde bu oranın asgari %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına sunmuş olduğu...
  10-16 Mayıs tarihleri, her yıl Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet tarafından özel bir hafta olarak değerlendirilir. Bu haftada gerçekleştirilen etkinliklerle; toplumun her alanından engelli bireylerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden haklarının dile getirilerek yaşamda farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Bizlerde Engelsiz Eğitim Sen olarak; 10-16 Mayıs’ı engellilerin sorunlarının, engelli haklarının, yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşamını kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak için bugüne kadar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'nın İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında Açıklamalarda Bulunduğu Engelli Bireylerin Üst Kademe Kamu Yöneticiliğiyle İlgili Basın Açıklamamız: Değerli üyelerimiz ve takipçilerimiz; Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’nın kuruluş amaçlarından biri de: önyargılardan dolayı, kamuda idari kadrolarda yönetici sıfatıyla yer bulamamış, gerekli donanıma ve liyakate sahip engelli kamu çalışanlarının önündeki engelleri kaldırmak, bu hususta gerekli desteği kendilerine sağlamaktır. Sendikamız...
Değerli Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası üye ve takipçileri;Aşağıda görme engelliler için Sendikamızın Teşkilat Başkanı Kürşat BEDİR tarafından oluşturulan Doküman Yönetim Sistemi ders ses kayıtları ve erişilebilirlik kurulum dosyalarının linklerini bulacaksınız. Amacımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan görme engelli yönetici ve memurların görevlerinde aktif rol alarak söz sahibi olmaları vekariyer basamakları önündeki bir engeli daha ortadan kaldırmaktır. Bu münasebetle...