Sendikamızın Engelliler Haftasıyla İlgili Basın Açıklaması

Sendikamızın Engelliler Haftasıyla İlgili Basın Açıklaması

10-16 Mayıs tarihleri, her yıl Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet tarafından değerlendirilen özel bir haftadır. Bu haftada gerçekleştirilen etkinliklerle; Toplumun her alanından engelli bireylerin  politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden haklarının dile getirilerek yaşamda farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Bizlerde Engelsiz Eğitim Sen olarak; 10-16 Mayıs Engelliler haftasını kutlanıp geçilecek bir hafta olarak değil, engellilerin sorunlarının, engelli haklarının, yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşamını kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak için şimdiye kadar yapılanların ve şimdiden sonra yapılacakların muhasebe haftası olarak görmekteyiz. Günlük yaşam ve çalışma hayatında engelliler için bugüne kadar yapılan olumlu çalışmaların farkında olmakla birlikte, ne yazık ki, eksikliklerin ve sorunların sürdüğünü de üzüntüyle müşahade etmekteyiz. İş yaşamına yönelik beklentilerimiz en temelde şu şekildedir.

* Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan engelli bireylerin görev tanımına ilişkin belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi hususunda yasal düzenlemeler yapılması;

* Öğretmen, Polis, Hemşire ve Din Görevlilerine verilmesi planlanan 3600 ek göstergenin, yaşam şartlarının göz önünde bulundurularak kamuda çalışan engellilerin de bu planlamaya dahil edilmesi;

* Kamudaki %3 olan engelli kontenjanı %5’e çıkarılmalıdır;

* Kamudaki %3 engelli istihdamı kotası yöneticilik sınavlarında da uygulanmalıdır;

* Engelli kamu görevlilerinin ataması Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere (yılda iki defa) yapılmalı, ataması yapılan engelli kamu personelinin işe alım ve uyum sürecinde kurulacak komisyonlar vasıtasıyla adaylıkları tamamlanarak, niteliklerinin artırılması hususunda özel ve gerçekçi çalışmalar icra edilmelidir.

* Haziran ayında gerçekleşecek öğretmen atamasında, atanamayan engelli öğretmen adaylarımıza da yer verilmeli, bu bağlamda 500 kişilik bir kontenjan ayrılmalıdır.

Yapılacak tüm çalışmaların ve yukarıda belirttiğimiz söz konusu sorunların Engelsiz Eğitim Sen olarak takipçisi olacağız.

Biz engelli bireyler olarak; gerçek manada engelli farkındalığına erişmiş bir toplumda yaşamayı arzu ediyoruz. Biz engelliler olarak, yaşamda ve çalışma hayatında tam erişilebilirliğin sağlandığı bir toplumda yaşamayı istiyoruz. Biz engelliler olarak, Anayasamızda belirtildiği üzere eşit yaşam koşullarına sahip, ayrımcı uygulamaların olmadığı, hak temelli maduriyetlerin yaşanmadığı bir ülkede yaşamayı talep ediyoruz.

10-16 Mayıs Engelliler haftasının tüm bunlara ve engelliler açısından yeni bir anlayışın kapısının aralanmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

Etiketler:

Yorum Yaz