PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNA KARŞI EYLEM KARARI ALDIK

PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNA KARŞI  EYLEM KARARI ALDIK

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiş olup belirtilen rehberde aşı olmayan eğitim çalışanlarına haftada 2 kez PCR zorunluluğu getirilmiştir. Anayasamızda da açıkça belirtildiği üzere ” Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. ” hükmü gereği aşı olmayanlara getirilen PCR dayatmasına sendika olarak karşı olduğumuzu belirterek bu dayatmaya karşı görselde de yer aldığı şekilde 21.08.2021 tarihli 79 sayılı Yönetim Kurulumuzun aldığı karara istinaden sivil itaatsizlik eylemi başlatıyoruz. Eğitim çalışanlarımızın bakanlıkların belirttikleri kararlardaki PCR testini yaptırmak istememesi neticesinde yaşayabileceği soruşturmalar karşısında her türlü hukuki destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

Etiketler: , ,

Yorum Yaz