Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sn. Ömer İNAN’ a Ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sn. Ömer İNAN’ a Ziyaret

Sendikamız Genel Başkanı Resul PARTİCİ ve yönetim kurulu üyeleri, 23.10.2020 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Ömer İnan ile bakanlık bünyesindeki kamu çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzerine makamında ziyaret etmiştir. Son derece kapsamlı ve yüksek faydalı bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uzun soluklu görüşmede, bakanlık çalışanlarının yaşamakta olduğu sorunlar etraflı bir biçimde ele alınmıştır.
Bu doğrultuda; Araştırma, değerlendirme ve gözlem sonucunda elde edilen veriler Sayın Genel Müdürümüze iletilmiş olup, ilgili çözüm önerileri kendileriyle paylaşılmıştır.
Buna göre;
• Bakanlığımız bünyesinde Eğitim-Öğretim Sınıfı dışında eğitim neferleri olarak gördüğümüz engelli idari personeller ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Birçok kurumda lise mezunları memuriyete Genel İdare Hizmetleri sınıfında başlatılırken, bakanlığımız bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında başlatılmakta ve özellikle engelli personel açısından bu durum oldukça dezavantaj oluşturmaktadır. Genellikle görev tanımı yapılmayan engelli hizmetli personelden her türlü hizmet beklendiğinden, engeli sebebiyle verim alınamadığında, özellikle okullarımızda kadroyu boş yere dolduran, niteliksiz personel olarak görülmektedir. Bu durum idareciler tarafından davranışlara yansıdığında ise engelli personel ile çatışmaya sebep olmaktadır. Her engel gurubunun hizmet alanı farklı olabileceği göz ardı edilerek, idarecilerin personeli engel durumuna göre değerlendirmek yerine “hizmetli her işi yapar” mantığı gütmesi sorunun temelini oluşturmaktadır. Örneğin bir görme veya ortopedik engelliden çay servisi, tuvalet temizliği yapması gibi… Burada görme oranının veya ortopedik engelin derecesine göre de verimliliğin farklılaşabileceği unutulmamalıdır. Engelsiz Eğitim Sen olarak ilkokul, ortaokul ve lise mezunu engelli hizmetli personelin görev tanımlarının kişilerin engel durumuna göre yapılmasını elzem bir ihtiyaç olarak görmekteyiz.

• Bakanlığımız bünyesinde Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında görev yapan ön lisans ve lisans mezunu engelli engelsiz tüm personelin, eğitim durumlarına göre ilgili kadrolara sınavsız atanmaları sağlanmalıdır.

• Bilindiği üzere bakanlığımız bünyesinde görev yapan ve aynı zamanda Eğitim Fakülteleri’nden mezun olan çeşitli kadrolarda personellerimiz bulunmaktadır. Bu personellerimizin Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarında olduğu gibi kendi kurumumuz içinde Eğitim Öğretim sınıfında değerlendirilmelerini talep etmekteyiz.
• Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığımızda da uygulanan, çalışan personelin belli bir oranının engelli kontenjanı olarak iş gücüne kazandırıldığını biliyoruz; Ancak atanan personelleri genellikle hizmetli, memur ve öğretmen olarak görebilirken, yönetici kadrolarında engelli yönetici sayısı bir elin parmakları sayısını geçmeyecek kadar azdır. Buna bağlı olarak, çalışma yaşamının her aşamasında yer almaları bakımından engelli yöneticilerin de sayılarının arttırılmalarına yönelik çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.


• Bakanlığımız bünyesinde yapılan “Görevde Yükselme”, “Unvan Değişikliği” ve yöneticilik yazılı sınavlarında başarılı olan adayların mülakata tabi tutuldukları bilinmektedir; Ancak bu durum, engelli-engelsiz tüm adaylar açısından sınavı geçmek için gerekli puana ve liyakate sahip olmalarına karşın elenmelerine yol açmaktadır. Komisyon üyelerinin kararlarını zihinlerindeki olumsuz engellilik şemalarına göre almaları sebebiyle mülakatlar her daim engellilerin aleyhine sonuçlanmaktadır. Sendikamız, bu tür sınavlarda engelli engelsiz tüm adaylar için başarısını kanıtlamış personelin önündeki engellerin kaldırılmasını, yıkıcı önyargılara sebebiyet veren mülakat usulüne son verilmesini savunmaktadır.


• Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan aday öğretmenlerimizin, tabi tutuldukları “Adaylık Kaldırma Sınavı” nın kişinin değerlendirilmesinde kriter olmayacağı görüşündeyiz. Bu nedenle sınavın kaldırılmasını talep etmekteyiz.


• Engelsiz Eğitim Sen olarak yukarıda belirttiğimiz sorunların takipçisi olacak ve çözümü noktasında her daim Bakanlığımızla işbirliğine hazır olacağız.

Personel Genel Müdürümüz Sayın Ömer İnan’a, nazik kabulünden ve çözüm odaklı yaklaşımından ötürü teşekkür ederiz. Bizler, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, yalan sendikacılıktan, umut tacirliğinden uzak sahadan aldığımız güçle kamuda yaşanan sorunları çözmek adına, masada her daim olduk, olmaya devam edeceğiz.

Görselde Yönetim kurulu üyelerimiz personel genel müdürü ömer inan beyle makamında fotoğraf çekilmiştir. Fotoğraftakiler soldan sağa kürşat bedir, yusuf çağrı ceylan, resul partici, ömer inan, berna özer, ibrahim ünlü ve zafer diken

Etiketler:

Yorum Yaz