Mahkeme Tarafından Mağduriyetin Yürütmesi Durdurulmuştur

Mahkeme Tarafından Mağduriyetin Yürütmesi Durdurulmuştur

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan, sendikamız üyesi Nezahat Özaltun, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin 2021 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri kapsamında bölge hizmet süresini doldurmuş olduğu hasebiyle yer değiştirme işlemine tabi tutulmuştur. % 92 oranında engelli olan üyemiz Nezahat Özaltun’ un rızası dışında rotasyona tabi tutulmak suretiyle Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne ataması yapılmıştır. Söz konusu atamanın hukuka aykırı olduğu, engeline bağlı olarak tedavi gören üyemiz Nezahat Özaltun’ın bundan olumsuz bir şekilde etkilenebileceği ve telafisi güç zararların oluşmasına sebep olacağı gerekçesiyle ilgili işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle sendikamızın hukuki desteğiyle Avukat Zeynep Baydar Gün hanımefendi tarafından yargı süreci başlatılmıştır.

İzmir 6. İdare Mahkemesi’nce görülen dava sonucunda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’ in Ek 3. maddesinde yer alan “Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yerinin değiştirilmeyeceği” yönündeki yazılı emri gereğince ilgili atamanın hukuka aykırı olduğu, bu atamadan dolayı kişinin mağduriyet yaşayacağı ve kişi açısından telafisi güç zararların doğabileceği gerekçelerinden ötürü 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir .

Bu kararla, üyemiz Nezahat Özaltun’ un İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ndeki görevine devam etmesi sağlanmıştır.

Sonucun üyemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, engelli kamu çalışanlarının yanında olmaya devam edecek ve maruz kalınan hukuksuz uygulamalara karşı verdiğimiz mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Görselde mahkeme kararı yer almaktadır

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz