Engelli Bireylerin Üst Kademe Kamu Yöneticiliği

Engelli Bireylerin Üst Kademe Kamu Yöneticiliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘nın İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında Açıklamalarda Bulunduğu Engelli Bireylerin Üst Kademe Kamu Yöneticiliğiyle İlgili Basın Açıklamamız:

Değerli üyelerimiz ve takipçilerimiz; Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası’nın kuruluş amaçlarından biri de: önyargılardan dolayı, kamuda idari kadrolarda yönetici sıfatıyla yer bulamamış, gerekli donanıma ve liyakate sahip engelli kamu çalışanlarının önündeki engelleri kaldırmak, bu hususta gerekli desteği kendilerine sağlamaktır. Sendikamız her platformda konuyu dile getirmekten imtina etmemiş, bu minvalde yaşanmış ve yaşanmakta olan kişi bazlı mağduriyetlerin takipçisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından bu gün açıklanan insan hakları eylem planında: Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun görevlerde istihdamını zorlaştıran hükümlerin tespit edilerek yürürlükten kaldırılması hususunda bir maddeye yer verilmiş olması bizi heyecanlandırmış ve umutlandırmıştır. Sendikamızın kuruluş gayelerinden birinin en üst düzeyde karşılık bulmuş olmasından ötürü memnunuz, mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine tüm engelli kamu çalışanları adına teşekkür ederiz. Bugün zikredilen düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini canı gönülden istemekle birlikte, konunun bizatihi takipçisi olacağımızı da belirtmek isteriz. Dileğimiz odur ki, sevincimiz kursağımızda kalmasın, bu gün zikredilenler su üstüne yazılan yazı gibi olmasın.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz