3 Aralık Dünya Engelliler Günü Basın Açıklamamız

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Basın Açıklamamız

3 Aralık günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye tarafından 2008 yılında yürürlüğe konmuştur. Dünya Engelliler Günü, engellilikle ilgili  konuların anlaşılmasını ve engelli hakları konusunda farkındalığı amaçlar. Aynı zamanda, engelli bireylerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanına entegrasyonundan elde edilecek kazanımların farkındalığını artırmayı hedefler.

           İstihdam konusu da bugüne kadar ülkelerin engelli politikalarının bir parçası olmuştur. Ancak burada olması gereken; istihdam öncesinde, engel durumuna göre yapılacak nitelikli bir eğitimin ardından engellilerin iş gücüne aktif olarak katılımlarının sağlanması iken, ne yazık ki devletlerin bir çoğunda durumun böyle olmadığı bilinen bir gerçektir.

           Sendikamız; Engelliliğin bir farklılık olduğunu, bir işin engelliler tarafından farklı yöntemlerle de olsa, gerekli araç gerecin temin edildiği ve fırsat verildiği taktirde mutlaka yerine getirilebileceğinin savunucusudur. Bu kapsamda engelliler açısından yaşamın biraz daha maliyetli bir hal aldığı görülmüştür. Örneğin hâlâ ortopedik engelliler için tekerlekli sandalyeler, işitme engelliler için işitme cihazları, görme engellilerin kullandığı beyaz baston, Braille ekran ve yazıcılar, ekran okuyucu programlar sosyal güvenlik kurumlarının ödemeleri dışında kalmış, bir takım kampanya ve yardımlar dahilinde karşılanmaktadır.

1. Bu kapsamda, sendikamız; bazı kamu görevlilerine verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge kapsamına engelli çalışanların da alınmasını talep etmektedir.

2. Ayrıca Yardımcı Hizmetler kadrolarında çalışan engellilerin, engel durumlarına ilişkin görev tanımlarının net bir şekilde ifade edilmemesinden kaynaklanan, özellikle yöneticilerle yaşadıkları sorundan dolayı görev tanımlarına ilişkin yeni bir düzenlemenin getirilmesi gerekmektedir.

3. Yine önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunu Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan engellilerin, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan Mübaşir kadrolarında olduğu gibi tüm kurumlarda Genel İdari Hizmetler kadrolarına sınavsız geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

4. Bilindiği üzere kamu kurumlarında yapılan görevde yükselme sınavları ve ardından yapılan mülakatla yönetici olunabilmektedir. Genelde yaşanan mülakat komisyonlarındaki olumsuz engelliye bakış açısı nedeniyle kamuda neredeyse bir elin parmak sayısını geçmeyecek düzeyde engelli yönetici görülebilmektedir. Bu nedenle yönetici atama sınavlarının ardından yapılan mülakatlara engellilerin dahil edilmemesini savunuyoruz.

5. Engelli çalışanlar için, kurumlarda erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemelerin yerine getirilmesi ve bunun sürdürülebilirliği için sürekli denetlenmesi  gerekmektedir.

        Yukarıda belirttiğimiz taleplerin karşılanması durumunda nitelikli bir engelli iş gücünden bahsedebilir, toplum nezdinde de etkili bir 3 Aralık farkındalığının sağlanabileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

                                                        ENGELSİZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Etiketler:

Yorum Yaz